Átláthatóság

Technológiai Oktatásért Alapítvány alapító okirat

Közhasznúsági jogerős végzés

Adatkezelési tájékoztató

Panaszkezelési szabályzat

2017-es 1156 KSH statisztikai jelentés

Alumnae felmérés eredményei

PWC auditori jelentések: 

PriceWaterhouseCoopers auditori jelentése, számviteli és szöveges beszámoló, a Technológiai Oktatásért Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

PriceWaterhouseCoopers auditori jelentése, számviteli és szöveges beszámoló, a Technológiai Oktatásért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

ÉVES JELENTÉSEK: 

Technológiai Oktatásért Alapítvány éves jelentése 2015

Skool Annual Report 2015

Technológiai Oktatásért Alapítvány éves jelentése 2016

Skool Annual Report 2016

Technológiai Oktatásért Alapítvány éves jelentése 2017

Skool Annual Report 2017

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK: 

Skool számviteli beszámoló 2014

Skool számviteli beszámoló 2015

Skool számviteli beszámoló 2016

Skool számviteli beszámoló 2017

Adatbetekintés módja:
A szervezet (személyes adatokat nem tartalmazó) irataiba, az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet az irányadó jogszabályok és hatályos Alapító okiratának rendelkezései szerint. Az erre vonatkozó írásos kérelmére a Kuratórium a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt az iratbetekintés módjáról és időpontjáról. Az iratbetekintésre irányuló kérelmet az alapítvány kuratóriumának címezve kérjük a H-2030 Érd, Kövező utca 26. címre ajánlott küldeményként megküldeni.

Felügyeleti szerv:
Az Alapítvány  felügyeletét az Alapító látja el.  – ld. Alapító Okirat szerint a IX. fejezet 2.1 és 2.2 pontok.

Az alapítvány kezelő szerve: 
Az alapító az Alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül a Kurátort nevez.
ügyvezető szervéül a Kurátort nevezAz Alapítványnak egyszemélyes kuratóriuma van (kurátor), ezért nincsen Kuratóriumi ülés. Ennek hiányában a Kurátor határozatait tesszük nyilvánossá a Határozatok Tára dokumentumban.
A Kurátorra a Ptk. kuratóriumra vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.

Az alapítvány gazdálkodásának ellenőrzés: 

1./ 2014-ben történt megalakulásunk óta a 2017-es gazdálkodási évet kivéve, ahol csak részlegesen (projekt szinten) történt  revizori vizsgálat, az ezt megelőző években a PricewaterhouseCoopers Könyvvizságló Kft. támasztotta alá az éves közzétett beszámolókat.
2./ A hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint, 4.2-es pont: az Alapító(k) joga az Alapítvány céljainak megvalósulását ellenőrizni.
3./ Alapító Okiratunk szerint, IX. fejezet 2.1 pontja a Kurátor köteles az Alapító(k)-nak a beszámolni az Alapítvány működéséről, gazdálkodási helyzetéről.