06 70 421 4123
hello@skool.org.hu

Átláthatóság

Közhasznú alapítványként kiemelten fontos számunkra, hogy szakmai tevékenységünk és pénzügyeink minden vonatkozásban kifogástalanok, szabályszerűek és átláthatóak legyenek. Non-profit alapon működünk, és foglalkozásainkat 100%-ban külső támogatásokból finanszírozzuk, ezért tevékenységünk minden részletére kiterjedő transzparenciával biztosítjuk a támogatási összegek egyértelmű követhetőségét. Ezen az oldalon weblapunk látogatói bármikor megtekinthetik a működésünk jogi kereteit megalapozó és szabályzó dokumentumokat, éves jelentéseinket és szakmai beszámolóinkat, valamint a pénzügyeinkkel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentéseket. Természetesen az elérhetőségeinken keresztül és személyesen is örömmel adunk tájékoztatást, foglalkozásainkon és rendezvényeinken pedig résztvevőként és érdeklődőként is szívesen látunk mindenkit.

Alapító okirat

Megnézem

Jogerős végzés

Megnézem

PWC auditori jelentés

Éves jelentés

Adatkezelés (GDPR)

Megnézem

Panaszkezelési szabályzat

Megnézem

KSH Jelentések

Megnézem

Nyereménysorsolás szabályzat

Megnézem

Számviteli beszámolók és közhaszn. mellékletek

Kampánybeszámolók

Adatbetekintés módja:
A szervezet (személyes adatokat nem tartalmazó) irataiba, az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet az irányadó jogszabályok és hatályos Alapító okiratának rendelkezései szerint. Az erre vonatkozó írásos kérelmére a Kuratórium a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt az iratbetekintés módjáról és időpontjáról. Az iratbetekintésre irányuló kérelmet az alapítvány kuratóriumának címezve kérjük a H-2030 Érd, Kövező utca 26. címre ajánlott küldeményként megküldeni.

Felügyeleti szerv:
Az Alapítvány  felügyeletét az Alapító látja el.  – ld. Alapító Okirat szerint a IX. fejezet 2.1 és 2.2 pontok.

Az alapítvány kezelő szerve: 
Az alapító az Alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül a Kurátort nevez.
ügyvezető szervéül a Kurátort nevezAz Alapítványnak egyszemélyes kuratóriuma van (kurátor), ezért nincsen Kuratóriumi ülés. Ennek hiányában a Kurátor határozatait tesszük nyilvánossá a Határozatok Tára dokumentumban.
A Kurátorra a Ptk. kuratóriumra vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.

Az alapítvány gazdálkodásának ellenőrzés: 

1./ 2014-ben történt megalakulásunk óta a 2017-es gazdálkodási évet kivéve, ahol csak részlegesen (projekt szinten) történt  revizori vizsgálat, az ezt megelőző években a PricewaterhouseCoopers Könyvvizságló Kft. támasztotta alá az éves közzétett beszámolókat.
2./ A hatályos SZMSZ-ben foglaltak szerint, 4.2-es pont: az Alapító(k) joga az Alapítvány céljainak megvalósulását ellenőrizni.
3./ Alapító Okiratunk szerint, IX. fejezet 2.1 pontja a Kurátor köteles az Alapító(k)-nak a beszámolni az Alapítvány működéséről, gazdálkodási helyzetéről.