06 70 421 4123
hello@skool.org.hu

AZ ÓBUDAI EGYETEM STEM STRATÉGIAI FEJLESZTÉSEI

STEM népszerűsítő tevékenységek

Projekt adatai
Konzorciumvezető: Óbudai Egyetem
Konzorciumi partner: Technológiai Oktatásért Alapítvány
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-00019
Projekt címe: Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései
Megvalósítás időtartama: 2017.07.01. – 2020.06.30.
A konzorciumi partner támogatási összege: 47.008.350 Ft
Megítélt támogatás : 384.485.158 Ft.
A konzorciumvezető támogatási összege: 337.476.808 Ft.
Támogatás mértéke: 100%

Projekt rövid összefoglalója
Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései című projektünk célja, hogy pályaorientációs és
készségfejlesztő programokkal támogassuk a fiatalokat annak érdekében, hogy növekedjen azoknak
a fiataloknak a száma, akik STEM szakokra jelentkeznek, hosszú távon pedig növekedjen a STEM
területen felsőfokú végzettséget szerzők száma. A projekt elsődleges, közvetlen célcsoportja a
felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok.
Projektünk során kiemelten fókuszálunk a valamely szempontból segítségre szoruló hallgatókra, akik
szociokultúrális, gazdasági és más hátráltató körülményeikből adódóan lényegesen kisebb eséllyel
kerülhetnek be a felsőoktatásba. A célcsoport meghatározásakor a legfontosabb szempont az volt,
hogy még pályaválasztás előtt tudjunk a fiataloknak olyan élményt adni, ami befolyásolhatja a
választásukat, hogy milyen területen tanulnak tovább.
A projekt hatása, hogy a programok során a fiatalok megismerik a technológiai világot, bátorítást
kapnak, és sikerélményeket szereznek. Megismerkednek valódi fejlesztőkkel, IT fókuszú cégekkel,
beleláthatnak abba, hogy milyen egy IT munkahelyen dolgozni. Ennek következtében láthatják, hogy
az IT szakma, és az IT területen való továbbtanulás egy izgalmas, jövőbemutató, jó karrier
lehetőségekkel kecsegtető terület. A projekt során ehhez számos különböző eszközt használunk:
hatékony, a célcsoport igényeinek megfelelő kommunikációs eszközöket, élményközpontú

programokat, személyes előadásokat, beszélgetéseket, ismeretterjesztő anyagokat, valamint képzők
képzése programok szervezését beleértve.