Izlandon jártunk tanulmányúton

2018. 03. 02.

Scratch er Æðislegt!” – vagyis: “Scratch is fun!” tanultuk meg első izlandi mondatunkat a legutóbbi tudásmegosztó projektünk keretében. Olvassátok el beszámolónkat!

// Scroll down for English!//

Mielőtt mi utaztunk volna, Eyþór, Vala és Gudrun látogatott el hozzánk Budapestre – egyenesen Izlandról. Ők a fiatalok programozói oktatásával foglalkozó non-profit Kóder és Izland legjelentősebb informatikai képzését biztosító szakiskolája, a Tækniskólin részéről vettek részt a projektben. Nemcsak sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan működik a Skool, milyen egy foglalkozás és kik vesznek részt egy-egy programunkon, hanem élőben megismerhették mindezt azzal, hogy részt vettek 2018. első Skool foglalkozásán.

Partnereink budapesti látogatását követően mi utaztunk Izlandra, hogy megnézzük milyen foglalkozásokat tart a Kóder, tapasztalatot cseréljünk és inspirációt gyűjtsünk.

 

02.01. Csütörtök – Welcome to Iceland!

 

Érkezés Izlandra délután 3 óra környékén. Eyþór és Vala fogadott minket, megnéztük a Kóder közösségi irodában található főhadiszállását és sok mindent megtudtuk a Kóder működéséről, céljairól, programjairól. A Kóder is azért dolgozik, hogy növeljék a nők érdeklődését és bevonódását a technológiai szektorba. Emellett a Kódernek az is célja, hogy általánosan csökkentsék a belépési küszöböt erre a területre és jó minőségű programozói oktatást tegyenek elérhetővé minden fiatal számára Izlandon. Ennek érdekében országszerte számos könyvtárral működnek együtt, ahol a fiatalok számára különböző tech foglalkozásokat szerveznek.

 

02.02. Péntek – Zokni és sapka a suliban

 

A napot egy általános iskolában indítottuk, ahol egy nagyon fontos dolgot vettünk észre: a gyerekek többsége zokniban és sapkába öltözve rohangál a suliban. :) Ennél a felfedezésnél aztán gyorsan továbbjutottunk: megnéztük, hogyan ismerkednek a programozással a 10-11 éves gyerekek a suliban a Kóder Scratch óráin. Izlandon a programozásoktatás ugyanis nem része a tananyagnak, ez az iskola pedig a Kóderrel együttműködve próbálja mégis bevinni az órákra a programozásoktatást.

Megismertük az iskola “zseni klub” programját is. A klub lényege a peer-to-peer learning módszerének használta révén elősegíteni a technológiai eszközök használatát a különböző témák, tantárgyak oktatásában. A klubba minden osztályból a tanárok delegálnak 1-1 diákot, olyat, aki vagy sokkal előrébb tart a többieknél, vagy aki nagyon kreatív, esetleg figyelemhiányos és nem köti le a tanóra. A klub pedig úgy működik a gyakorlatban, hogy első körben ezzel a válogatott gyerekcsoporttal foglalkozik az oktató: különböző eszközök (alkalmazások vagy például a bee-bot robot méhecske) használatával, sokszor projekt alapon tart plusz foglalkozásokat ezeknek a gyerekeknek, akik aztán a megszerzett tudást és élményeket tovább adják társainknak, így végső soron minden gyerek részese a programnak.

 

02.03. Szombat – Intelligens kapus, 3D nyomtatott szív és számítógép szerelés

A szombat nagy részét Izland legnagyobb tech kiállításán, a UTMessanon töltöttük. A Kóder mellett számos cég, könyvtár és egyetem mutatta be interaktív standjait. Így beszélgettünk például egy orvostanhallgató lánnyal, aki 3D nyomtatással készült modelleket mutatott nekünk, elmesélve például, hogy a különböző felvételek alapján a beteg szívéről nyomtatott modellnek köszönhetően sikerült észrevenni egy korábban nem látható rendellenességet, így életmentő műtétet tudtak végrehajtani rajta. Láttunk egy szuper, szenzorokkal felszerelt robotkapust is. Találkoztunk olyan egyetemi diáklányok által létrehozott szervezettel, ami az IT szakok lányok körében való népszerűsítéséért tevékenykedik.

 

02.05. Hétfő – Forradalom a könyvtárakban

Izlandon – sok északi országhoz hasonlóan – a könyvtárak forradalma zajlik. Céljuk, hogy az innovatív kísérletezésnek helyet biztosító és a technológia eszközeit széleskörben elérhetővé tevő közösségi terekké váljanak. Ezért működik együtt Izland-szerte sok könyvtár a Kóderrel: különböző tematikájú kódoló foglalkozásokat szerveznek gyerekek számára.

 

Peer-learning fontossága

Az egyik legfontosabb tanulság az Izlandon tapasztaltakból a peer-to-peer learning tudatos és hangsúlyos alkalmazása. Az iskolai “zseni csoport” gyakorlata mellett sok helyen visszaköszönt ez: A Kóder foglalkozásain arra bátorítják a gyerekeket, hogy először egymástól kérjenek segítséget, ha pedig a többieknél korábban készen vannak, akkor nézzenek körbe, hogy kinek van szüksége segítségre. A mentorok inkább támogató “idősebb testvér” szerepben vannak ott.

Mindez egybevág azzal a nem titkolt törekvésünkkel, hogy szeretnénk minél több olyan programot szervezni a Skool-lányok számára, ahol egymás tapasztalatai révén is inspirálódhatnak, fejlődhetnek a lányok.

Köszönjük az EGT és Norvég Alap támogatását!

A tanulmányút a “Fiatal nők oktatása a technológia világában – Magyar-izlandi együttműködés” című projekt keretében, az EGT és Norvég Alapok támogatásával valósult meg.

 


 

Study trip to Iceland

Scratch er Æðislegt!” – or “Scratch is fun!” we learned our first Icelandic sentence in the frame of our recent experience sharing project. Here is our report! :)

Before we set foot on Iceland, Eyþór, Vala és Guðrún had traveled to Budapest, directly from Iceland. They participated in the project on behalf of Kóder, a non-profit organization working on the programming education of Icelandic youth and Tækniskólin, the largest vocational school in Iceland providing IT education.  We have not just talked a lot about how Skool works, what a workshop looks like and who takes part in our programs, but they could also experience all these by participating in the very first Skool workshop of 2018.

After our partners’ visit to Budapest, we traveled to Iceland to discover what a Koder workshop looks like, to share experience and take inspiration.

 

01.02 Thursday – Welcome to Iceland!

Arrival to Iceland around 3 pm. Eyþór és Vala received us, then we went to the headquarter of Kóder in a community office where we learned a lot about Kóder’s operation, goals, and programs.

Kóder also works to increase women’s interest and participation in the technology sector. Besides this, Kóder’s goal is also to promote equality by shrinking the barriers to technical knowledge and to increase opportunities for all youngsters in Iceland to access good quality programming education. In order to achieve this, Kóder cooperates with plenty libraries around the country, where they organize various tech workshops for kids.

 

02.02. Friday – Socks, and cap in the school

The second day started at a local school, where we made a very important discovery: the majority of the kids were running around wearing socks and cap in the school. :) After this immediate discovery, there were many other things to see and learn: we visited how children aged 10 to 11 are introduced to programming at Kóder’s course thought in the school. In Iceland, programming education is not part of the curriculum. This school, in cooperation with Kóder, tries to bring programming education to the classes. We also learned about the school’s “genius club” program. The main idea behind this program is to promote and facilitate the use of various technological / ICT tools in the education of different subjects by building on the peer-to-peer learning methodology.  One student – either the most advanced or the most creative/active – is delegated to the club by the teachers. Then, in the first phase, the teacher works with this group of children: she gives separate “lessons” to the kids, where they often work on projects and use a wide range of ICT tools (bee-bot or various applications for instance). In the second phase, the kids will teach their peers about what they have learned, with the supervision and attention of the teachers. Thus, in the end, all kids are involved in the program.

 

03.02. Saturday – Intelligent gatekeeper, 3D printed heart and computer assembling

We spent most of our Saturday at UT Messan, the largest tech fair of Iceland. A great number of companies, schools, and libraries exhibited their interactive boosts, while Kóder was also present. We talked with the medical student, who presented us a 3D printed heart for instance and told us that based on various medical records, a patient’s heart was printed and thanks to this 3D model they were able to detect a previously unrecognized disorder so that the doctors could carry out life-saving surgery. Besides this, we also saw a robotic gatekeeper with sensors and 99,8% performance. And we met a university student girl founded organization which promotes IT among girls in Iceland.

 

05.02. Monday – Revolution in Libraries

In Iceland – as in many other Nordic countries – they talk about the revolution of libraries. Their goal is to become community spaces providing both opportunity for innovative experimenting and accessibility to technological tools to the wider public. This is why many of the libraries cooperate with Kóder across the country: they organize various coding workshops for children together.

 

Importance of peer learning

One of the most important lessons from the study trip to Iceland is the conscious and emphasized use of peer-to-peer learning. Besides the practice of “genius club” in the school, we could discover it many times: at Kóder’s workshops kids are encouraged to look for help among themselves first, and if they are done, they are told to look around and help the others if they need. Mentors are rather like supportive “old brothers and sisters” to the kids.

This is very well in line with our endeavor to organize more programs to Skool-girls where they can grow and be inspired by each other’s experiences.

 

Thanks for the support of EEA and Norway grants!

The study trips were organized in the frame of the “Teaching Young Women in Tech – Hungarian-Icelandic Cooperation” project supported by the EEA and Norway Grants.