STEM népszerűsítő tevékenységek

Projekt adatai

Konzorciumvezető: Óbudai Egyetem

Konzorciumi partner: Technológiai Oktatásért Alapítvány

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-00019

Projekt címe: Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései

Megvalósítás időtartama: 2017.07.01. – 2020.06.30.

A konzorciumi partner támogatási összege: 47.008.350 Ft

Megítélt támogatás : 384.485.158 Ft.

A konzorciumvezető támogatási összege: 337.476.808 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt rövid összefoglalója

Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései című projektünk célja, hogy pályaorientációs és készségfejlesztő programokkal
támogassuk a fiatalokat annak érdekében, hogy növekedjen azoknak a fiataloknak a száma, akik STEM szakokra jelentkeznek,
hosszú távon pedig növekedjen a STEM területen felsőfokú végzettséget szerzők száma. A projekt elsődleges, közvetlen
célcsoportja a felsőoktatásba potenciálisan jelentkező fiatalok.

Projektünk során kiemelten fókuszálunk a valamely szempontból segítségre szoruló hallgatókra, akik szociokultúrális,
gazdasági és más hátráltató körülményeikből adódóan lényegesen kisebb eséllyel kerülhetnek be a felsőoktatásba.
A célcsoport meghatározásakor a legfontosabb szempont az volt, hogy még pályaválasztás előtt tudjunk a fiataloknak
olyan élményt adni, ami befolyásolhatja a választásukat, hogy milyen területen tanulnak tovább.

A projekt hatása, hogy a programok során a fiatalok megismerik a technológiai világot, bátorítást kapnak, és sikerélményeket
szereznek. Megismerkednek valódi fejlesztőkkel, IT fókuszú cégekkel, beleláthatnak abba, hogy milyen egy IT munkahelyen
dolgozni. Ennek következtében láthatják, hogy az IT szakma, és az IT területen való továbbtanulás egy izgalmas,
jövőbemutató, jó karrier lehetőségekkel kecsegtető terület.  A projekt során ehhez számos különböző eszközt használunk:
hatékony, a célcsoport igényeinek megfelelő kommunikációs eszközöket, élményközpontú programokat, személyes előadásokat,
beszélgetéseket, ismeretterjesztő anyagokat, valamint képzők képzése programok szervezését beleértve.